KONKURSO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS:

1. Jaunesni nei 18 metų asmenys žaidime dalyvauti negali. Taip pat negali dalyvauji žaidimo organizatoriaus darbuotojai, bei jų šeimos nariai;
2. Žaidimas vyksta nuo 2018.01.10 iki 2017.02.10;
3. Prizas: 1 iš 3 "I am trip Hero" pasaulio žemėlapių;
5. El. pašto adresas žaidime gali dalyvauti tik 1 kartą;
4. Laimėtojas bus išrinktas burtų keliu. Apie laimėjimą pranešime asmeniškai el. paštu;
5. Laimėjimas negali būti keičiamas į pinigus ar perduotas tretiesiems asmenims;
6. Jeigu per 5 darbo dienas konkurso organizatoriams nepavyksta susisiekti su laimėtoju, jo statusas anuliuojamas ir laimėtojas renkamas iš naujo burtų keliu; 
7. Pastebėjus sukčiavimo atvejus, konkurso organizatorius pasilieka teisę be įspėjimo pašalinti dalyvį iš žaidimo;

8. Žaidimo organizatorius – UAB “Alfaturas”, A.Smetonos 7A – 14, LT01115.
11. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti žaidimo sąlygas.
12. Žaidimo dalyviai sutinka ir leidžia, jog žaidimo metu surinkti jų asmeniniai duomenys būtų panaudoti rinkodaros tikslais, naudojami žaidimo organizavimui ir vykdymui, įskaitant laimėtojų atranką, laimėtojo viešą paskelbimą, o taip pat statistikos bei kitais leidžiamais tikslais.